www.bestelhiersnel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons privacybeleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en eventuele andere documenten waarnaar wordt verwezen) beschrijft de basis waarop persoonsgegevens van u die we verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt.

Als u een bestaande klant of leverancier bent, dan hebben we al beperkte persoonsgegevens van u of van uw medewerkers, zoals voor- en achternaam, contactgegevens, geboortedatum, adres, betalingsgegevens, etc. Het bewaren en verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het handelsverkeer tussen By Bianca Fashion & Trends en u.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen indien noodzakelijk als gevolg van wijzigingen in Europese of nationale wetgeving. Van dergelijke wijzigingen wordt u op de hoogte gesteld.

Gebruik van gegevens

We kunnen uw gegevens onder andere voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van tussen u en ons gesloten contracten
 • Om te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen
 • Om ervoor te zorgen dat content op onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd
 • Om u van informatie, producten en diensten te voorzien waar u ons om verzoekt of die volgens ons interessant voor u kunnen zijn, indien u ons toestemming hebt gegeven voor dergelijke doeleinden contact met u op te nemen
 • Om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve functies van onze dienst(en), wanneer u dat wenst
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze producten en/of dienst(en)

Wij slaan uw naam, e-mail, telefoon en adresgegevens op om uw bestelling te kunnen afhandelen en om met u te kunnen communiceren over de status van uw bestelling. Tevens moeten wij uw naam en adresgegevens delen met onze koerier zodat uw bestelling naar u verzonden kan worden.

Voorbeelden van wanneer dergelijke gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt, bewaard of opslagen:

 • Als u de gegevens verstrekt bij het invullen van online formulieren op onze website. Dit omvat onder andere gegevens verstrekt bij uw registratie voor het gebruik van onze website, bij de aankoop van onze producten en bij het invullen van het contactformulier. We kunnen ook om uw gegevens vragen als u een probleem met onze website meldt.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen wij dergelijke correspondentie bewaren.
 • Als u vragenlijsten invult die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken of om onze dienstverlening te verbeteren. U bent echter niet verplicht om deze in te vullen.
 • Als u transacties verricht via onze website en voor de uitvoering van uw bestellingen.
 • Als u onze website(s) bezoekt, kunnen we gegevens verzamelen via cookies (zie hieronder voor meer informatie over cookies).
 • Als u zakendoet met ons, waaronder begrepen het aanvragen van offertes, prijsopgaven, etc. In dergelijke gevallen is het verzamelen van persoonsgegevens mogelijk ook noodzakelijk om de zakelijke overeenkomst uit te voeren.

www.bestelhiersnel.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Inzage en wijziging

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien of deze te wijzigen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

We slaan uw persoonsgegevens op zolang het noodzakelijk is te voldoen aan het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen zodra dergelijke gegevens niet noodzakelijk zijn om een verzoek of een opdracht te verwerken of om uw account of klant relatie te beheren. Statistische gegevens die zijn geanonimiseerd worden na 26 maanden automatisch verwijderd.


Geautomatiseerde besluitvorming en profilering, en bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Uit hoofde van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens betreffen persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden, etc. By Bianca Fashion & Trends verzamelt, bewaart of verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Indien dit op enig moment in de toekomst verandert, zal By Bianca Fashion & Trends deze online privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering hebben betrekking op processen waarbij computersystemen resultaten genereren die rechtsgevolg hebben. In het algemeen maakt By Bianca Fashion & Trends geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering in haar relatie met handelspartners. Indien dit op enig moment in de toekomst verandert, zal By Bianca Fashion & Trends deze online privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen en u op de hoogte stellen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden gebruikt door de browser van uw computer, die gegevens van bezoekers opslaan. Cookies worden algemeen gebruikt op het internet en zijn niet schadelijk voor uw systeem. Cookies zijn tekstbestanden gebruikt door de browser van uw computer, die gegevens van bezoekers opslaan. Cookies worden algemeen gebruikt op het internet en zijn niet schadelijk voor uw systeem.

Encryptie van gevoelige gegevens

Gevoelige gegevens zoals wachtwoorden of credit card nummers worden altijd versleuteld opgeslagen.

De verbinding tussen uw web-browser en de server van onze webshop is voorzien van een (SSL) beveiligingscertificaat.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Eventuele toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen op onze website vermeld worden.

Vragen en klachten

Hebt u vragen over uw persoonlijke gegevens? Neem dan contact met ons op per e-mail via: info@bestelhiersnel.nl